IPN oddaje hołd bohaterom Getta Warszawskiego. Kampania społeczna i zaproszenie na konferencję 18 kwietnia (komunikat)

0Shares

- IPN informuje:

w poniedziałek, 16 kwietnia Instytut Pamięci Narodowej zainicjował społeczną kampanię medialną "Odważni na szlaku Machabeuszy" w związku z 75. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim.

Plakaty pokazujące bohaterstwo żydowskich powstańców ukażą się w prasie ogólnopolskiej i regionalnej: "Gościu Niedzielnym", "Sieci", "Do Rzeczy" (również platforma internetowa), "Polityce", "Naszym Dzienniku", "Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej Codziennie" (również strona internetowa www.gpcodziennie.pl), "Polska The Times" (Metropolia Warszawska oraz 14 dzienników regionalnych: Dziennik Łódzki, Echo Dnia, Gazeta Krakowska, Nowiny, Kurier Lubelski, Dziennik Zachodni, Nowa Trybuna Opolska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Gazeta Lubuska, Głos Dziennik Pomorza, Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki, Gazeta Współczesna oraz platforma internetowa).

Plakaty IPN będzie można oglądać również na nośnikach w tramwajach warszawskich i na ekranach na stacji metra Świętokrzyska.

O szczegółach tej kampanii oraz innych naszych przedsięwzięć dotyczących 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim opowiemy Państwu przy okazji prezentacji raportu Juergena Stroopa, która odbędzie się 18 kwietnia (środa) w Czytelni Akt Jawnych Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 21 o godz. 13. W spotkaniu z dziennikarzami weźmie udział Prezes IPN dr Jarosław Szarek, Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma oraz Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk.

4 kwietnia w siedzibie MSZ odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu UNESCO "Pamięć Świata" Instytutowi Pamięci Narodowej, w którego zasobach znajduje się raport Stroopa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ rosa/