Jakie produkty ekologiczne kupują Polacy - raport delikatesów internetowych polskikoszyk.pl (Centrum Prasowe)

0Shares

Udział wartos´ciowy w strukturze koszyka zakupowego wynosi 9,77 %, ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko koszyk złożony z produktów spożywczych to jest to wartość 14,78%. Najwie?kszy udział w koszyku zakupowym złoz˙onym tylko z produkto´w ekologicznych maja? owoce i warzywa - 17,45%. Blisko 16% to ekologiczne produkty nabiałowe, nieco ponad 13,1% to napoje kawa i herbata, a ponad 12,6% to ekologiczne produkty sypkie. Te cztery kategorie stanowia? ponad 50% wartos´ci ekologicznego koszyka zakupowego.

Bardzo ciekawe wnioski dostarczają dane mówiące o tym w których kategoriach najczęściej kupowane są produkty ekologiczne. Najwie?kszy udział mają one w sprzedaz˙y dla takich kategorii jak produkty sypkie (27,92%), przetwory owocowe i warzywne (26,07%), przyprawy i dodatki (25,89%) oraz owoce i warzywa (24,3%). Ekologiczne produkty nabiałowe to 15% sprzedaz˙y nabiału ogo´łem.

Najbardziej proekologiczni sa? mieszkan´cy zachodniej Polski. Udział produkto´w ekologicznych w koszyku zakupowym (spoz˙ywczym) wynosi dla nabywco´w z Poznania 26,9%, a dla nabywco´w z Wrocławia 22,6%. W Warszawie udział ten jest na poziomie 13,3%. Ale juz˙ w aglomeracji warszawskiej (bez Warszawy) udział ten wynosi 20,5%. W Krakowie udział to 12,9%. Jest też inna prawidłowość - im mniejsze miasto tym udział produktów BIO mniejszy. Delikatesy polskikoszyk.pl dostarczają też produkty dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. Najbardziej proekologiczni sa? rodacy zamieszkali w krajach skandynawskich - Szwecji i Danii. Udział produkto´w ekologicznych w koszyku zakupowym (spoz˙ywczym) wynosi dla nabywco´w ze Szwecji 26,8%, z Danii 16,2% Udział produkto´w BIO w koszyku zakupowym (spoz˙ywczym) dla nabywco´w z pozostałych krajo´w nie przekracza co do zasady 10%. Mniejszy udział (poza Skandynawia?) produkto´w BIO wynika z preferencji zakupowych Polako´w mieszkaja?cych poza krajem. Kupuja? oni przez internet gło´wnie produkty polskie, słabo doste?pne w kraju ich zamieszkania.

Źródło informacji: Polski Koszyk Sp. z o.o.

UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. (Centrum Prasowe)