P&G ogłasza nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, które koncentrują się na umożliwianiu pozytywnych zmian i zachęcaniu do ich wprowadzania

0Shares

CINCINNATI - (BUSINESS WIRE) - Spółka Procter & Gamble (NYSE:PG) ogłosiła dzisiaj, iż udało jej się zrealizować liczne cele przewidziane w programie działań do roku 2020 w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, zamierza wdrożyć jeszcze niezrealizowane cele oraz przygotowała nowe cele sięgające roku 2030. Program, w którym zawarte zostały nasze cele, nosi tytuł „Ambicje na rok 2030”, a jego zadaniem jest umożliwianie pozytywnych zmian w zakresie środowiska oraz społeczeństwa i zachęcanie do ich wprowadzania przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla spółki i konsumentów.

Niniejsza informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

„Wierzymy, że P&G może być siłą napędową dla dobrych zmian i rozwoju, dlatego przyjmujemy bardziej przemyślane podejście do podnoszenia satysfakcji konsumentów, jednocześnie umożliwiając odpowiedzialną konsumpcję. Konsumenci oczekują od marek, do których mają zaufanie, że będą osiągać najlepsze wyniki i zarazem pomagać w rozwiązywaniu problemów stanowiących wyzwanie na skalę światową. Globalny zasięg naszej spółki, zrozumienie dla potrzeb 5 miliardów konsumentów, dla których świadczymy usługi oraz nasz innowacyjny potencjał dają nam możliwość wprowadzania pozytywnych zmian” - powiedział David Taylor, przewodniczący zarządu, prezes i dyrektor generalny P&G.

Cele w ramach programu P&G „Ambicje na rok 2030” uwzględniają:

  • Marki: 20 wiodących marek P&G, w tym Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers i Tide będą umożliwiały odpowiedzialną konsumpcję i zachęcały do niej poprzez wprowadzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania, wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań innowacyjnych i budowanie zaufania poprzez transparentność oraz udostępnianie naszych badań w zakresie bezpieczeństwa.
  • Łańcuch dostaw: Zakłady produkcyjne P&G ograniczą emisję gazów cieplarnianych o połowę i zakupią wystarczającą ilość odnawialnej energii elektrycznej do zasilania 100% zakładów. Spółka będzie również zaopatrywać się w co najmniej 5 miliardów litrów wody ze źródeł obiegowych.
  • Społeczeństwo: P&G będzie kontynuować zawieranie przełomowych partnerstw, które umożliwiają ludziom, planecie i naszym przedsiębiorstwom rozkwit, w tym takich, które powstrzymują napływ tworzyw sztucznych do oceanów, chronią i wzmacniają lasy, rozszerzają rozwiązania w zakresie recyklingu chłonnych produktów higienicznych oraz chronią zbiorniki wodne o priorytetowym znaczeniu na całym świecie.
  • Pracownicy: P&G będzie angażować, wyposażać i nagradzać pracowników za wdrażanie myślenia i praktyk zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy. Będziemy nagradzać postęp i uwzględniać osiągnięcia w ocenach wyników.

Dalsze szczegóły na temat celów programu „Ambicje na rok 2030” P&G można znaleźć tutaj.

Biorąc pod uwagę wiodącą rolę w dziedzinie ochrony środowiska, P&G osiągnęła już wiele celów w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2020 r. w głównych obszarach swojej działalności, takich jak klimat (zmniejszenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych o 16% od 2010 r.), woda (zmniejszenie zużycia wody w zakładach produkcyjnych o 27% od 2010 r.) i odpady (osiągnięcie zerowej ilości odpadów produkcyjnych trafiających na składowiska odpadów w ponad 80% zakładów produkcyjnych).

Wpływ postępów poczynionych przez spółkę można zaobserwować na przykładzie jej marek w różnych regionach świata, w tym w takich produktach jak detergent Tide purclean który zawiera składniki pochodzenia biologicznego oraz marce Head & Shoulders, która wykorzystuje opakowania z plastiku zebranego na plażach, a także w zmianach w zakresie produkcji: zasilanie zakładów energią wiatrową i parą wodną z biomasy oraz badaniach nad innowacjami, które umożliwiają recykling ton tworzyw sztucznych każdego roku z korzyścią dla wielu branż, w tym niezwiązanych z P&G.

Dalsze informacje na temat postępowych działań spółki można znaleźć w Sprawozdaniu z działań społecznych za rok 2017.

„Bazując na dotychczasowych postępach, nasze cele na 2030 rok są ukierunkowane na sprostanie dwóm najpilniejszym wyzwaniom środowiskowym na świecie - ograniczeniom zasobów i rosnącej konsumpcji. Wiemy, że nasza spółka nie może samodzielnie znaleźć rozwiązania na wszystkie problemy. Osiągnięcie znaczących postępów będzie wymagało partnerstwa i współpracy, a nasze marki będą rozwijać innowacje, aby wprowadzić odpowiedzialną konsumpcję na wyższy poziom” - powiedziała Virginie Helias, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju P&G.

„P&G jest liderem w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju. Strategia spółki jest zbieżna z naszym przekonaniem, że przedsiębiorstwa odniosą większy sukces dzięki bardziej zrównoważonemu rozwojowi. Gratulujemy P&G programu „Ambicje na rok 2030”, który ma potencjał wywrzeć znaczący wpływ na udziałowców, środowisko i społeczeństwa” - powiedział Peter Bakker, prezes i dyrektor generalny Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Postawa społecznościowa P&G

Główny obszarów zainteresowania P&G w ramach działań społecznych stanowi zrównoważony rozwój środowiska wraz z kwestiami etyki i odpowiedzialności korporacyjnej, oddziaływania na społeczności lokalne, równości płci oraz różnorodności i włączenia społecznego. Program działań społecznych spółki wspiera cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, aby położyć kres ubóstwu, chronić Ziemię i zapewnić dobrobyt wszystkim ludziom. Dalsze informacje na temat działań społecznościowych P&G można znaleźć w Sprawozdaniu z działań społecznych za rok 2017 tutaj.

Procter & Gamble

Firma P&G służy klientom na całym świecie, oferując cieszące się zaufaniem, wiodące w swoich kategoriach produkty wysokiej jakości. Do marek firmy należą Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® oraz Whisper®. P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach świata. Najnowsze informacje na temat P&G i jej marek można znaleźć na stronie: http://www.pg.com

Wersja źródłowa komunikatu dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

Źródło: Procter & Gamble

KONTAKT:

Kontakt z mediami P&G

Julie deSylva

tel. 513-780-0006

e-mail: [email protected]

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.