Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec rynku mieszkaniowego

0Shares

Z badań wynika, że mieszkańcy Trójmiasta mają raczej entuzjastyczne nastawienie do otaczającego ich świata. Uważają się za miłośników przyrody (93% sumy odpowiedzi „doskonale i raczej do mnie pasuje”), ciekawych świata (89%) i samodzielnych w decydowaniu o sobie (84%). Cenią sobie też poczucie bezpieczeństwa (80%) i stabilność (80%), mają bardzo racjonalne podejście do życia (78%).

Większość mieszkańców Trójmiasta mieszka tu od urodzenia lub powyżej 10 lat (77%), najmniejszy odsetek stanowią mieszkańcy „nowi” - do 10 lat (23%).

Jeśli chodzi o preferencje w odniesieniu do idealnego miejsca zamieszkania, mieszkańcy Trójmiasta przede wszystkim cenią lokalizację z dobrą komunikacją, terenami zielonymi i sklepem osiedlowym. Zwracają również uwagę na niskie koszty eksploatacyjne nieruchomości. Ważne jest dla nich przyjazne sąsiedztwo, czyli pozytywne relacje z sąsiadami. Wymarzony lokal ma odpowiednią powierzchnię, dobre oświetlenie, kuchnię z oknem, balkon lub taras i jest ogólnie dobrze wykonany. Wśród najmniej istotnych względów wyboru idealnej lokalizacji są: zamknięte osiedla (wskazywane rzadziej niż w Warszawie), miejsca do wspólnego grillowania z innymi mieszkańcami oraz prestiż dzielnicy.

Dla mieszkańców Trójmiasta bardzo ważne jest przyjazne sąsiedztwo i większość z nich jest zadowolona ze swoich relacji z sąsiadami (68% sumy odpowiedzi „oceniam swoje relacje z sąsiadami zdecydowanie dobrze i raczej dobrze”) i subiektywnie lepiej oceniają te relacje niż mieszkańcy Warszawy (57%) i Poznania (58%). W opinii mieszkańców Trójmiasta znajomość sąsiadów wzmacnia poczucie bezpieczeństwa (82%). Mieszkańcy Trójmiasta częściej też niż poznaniacy są przekonani, że pozytywne relacje z sąsiadami dają poczucie przynależności do lokalnej społeczności (58% wskazań w Trójmieście, 48% w Poznaniu).

Badanie przeprowadzono w styczniu 2018 na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy, Poznania i Trójmiasta. Dobrana do badania próba jest reprezentatywna pod względem struktury płci i wieku mieszkańców danego miasta/regionu. Wielkość próby dla danego miasta/regionu wyniosła 300 respondentów, łączna próba to 900 osób. Badanie zrealizowano metodą CAWI (badanie z wykorzystaniem ankiety udostępnianej na stronie internetowej).

Więcej informacji: http://www.targimieszkaniowe.pl